วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
น.ส นิตยา พิมวาปี
ชื่อเล่น ปูนิ่ม
เอกประถมศึกษา หมู่2คบ 1 คณะครุศาสตร์
รหัส 554188137
ชอบกินข้าวผัดกุ้ง
ส่วนสูง  156
น้ำหนัก 43